Zdraviliški turizem

Promocijski video regije Pomurje

Naročnik: Tic Moravske Toplice

Izvajalec: Studio Wolf

Projekt: Pro-turist destinacije Moravske Toplice, Lendava, Radenci (Pomurje)oktober 2019