-->

Zdravje delavcev - primer podjetja Mura

Zdravje delavcev - primer podjetja Mura


Zdravje delavcev v procesih prestrukturiranja podjetij - primer poslovne skupine Mura, Murska Sobota.

Naročnik: UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa.

Vsebinska in idejna zasnova: Nataša Dernovšek Hafner in Katja Draksler
Produkcija: Zera d.o.o.
Tehnična izvedba: Marko Wolf

Čili za delo

februar, 2016